Wethouders

Samen voor een prachtig park! 

 “Hier, op de plek van de voormalige Stadskwekerij, groeit een nieuw park. Met veel groen en ruimte voor spelen, sport en spel, cultuur en natuur. Voor bewoners, door bewoners.

De Oude Kwekerij is een uniek initiatief. Het is het eerste park in Alkmaar waarbij bewoners zelf een grote rol spelen bij het bedenken, aanleggen en onderhouden van het park. Waar bewoners en gemeente zich inzetten als gelijkwaardige partners. Een dergelijke ontwikkeling van een park is bijzonder en waardevol en u begrijpt dat ik, als wethouder ‘groen’ heel blij ben met dit project.

De eerste stappen voor de aanleg van De Oude Kwekerij zijn enkele jaren geleden genomen door bewoners uit de drie omliggende wijken. Het college heeft dit idee enthousiast omarmd. Inmiddels heeft het de bestemming ‘groen’ en werken de initiatiefnemers hard aan het gezamenlijk realiseren van een park waarin iedereen zich prettig voelt.

Ik heb grote waardering voor de mensen van de Vereniging Vrienden van het Park de Oude Kwekerij en andere betrokkenen. Door hun inzet en gedrevenheid is al veel bereikt. Steeds meer wijkbewoners voelen zich betrokken en er zijn al diverse partners en sponsoren die het project steunen. Iedereen kan op zijn of haar eigen wijze bijdragen; door mee te denken, de handen uit de mouwen te steken of het werk te steunen – en zo echt het verschil maken. De kracht van samenwerking is hier zichtbaar.

In de komende tijd zal ik met plezier samen met de bewoners en anderen verder werken aan de realisatie van dit unieke park. Ik verheug me erop u daarbij te ontmoeten.”

Anjo van de Ven
wethouder Groen
gemeente Alkmaar

 


 

Park de Oude Kwekerij is een mooi voorbeeld

Het nieuwe Park De Oude Kwekerij komt tot stand door gezamenlijk inzet van bewoners en gemeente. Als wethouder sport moedig ik dit soort bewonersinitiatieven bijzonder aan. Sport is natuurlijk gezond maar brengt ook mensen samen. Het mooie is dat bewoners en nabijgelegen scholen straks kunnen sporten en bewegen in de openbare buitenruimte.
Het multifunctionele sportveld vormt daarin een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud.

Vanuit de beleidsnota Alkmaar Startsignaal geven wij als gemeente Alkmaar de komende jaren extra aandacht aan de ontwikkeling van sport in onze gemeente. Initiatieven die voortkomen uit de kracht van de stad, moedigen wij als college extra aan.

Park de Oude Kwekerij is een mooi voorbeeld van bewoners die zich verenigen om gezamenlijk met de gemeente, een impuls te geven aan hun
woon- en leefomgeving. Ik kijk nu al met genoegen uit naar de oplevering van het sportveld in mei van dit jaar waar we met alle bewoners een sportief startschot kunnen geven aan het gebruik van dit sportveld.’

Peter de Baat
Wethouder Sport
Gemeente Alkmaar