Nieuwe natuuroevers

Vanaf heden (november 2021) tot aan de kerst 2021 wordt er door aannemersbedrijf Dekker gewerkt. Dit betekent dat voor een bepaalde periode het wandelpad om het park van de Oude Kwekerij wordt afgesloten.

Dit is noodzakelijk om gevaarlijke situaties te voorkomen. Doel is dus het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers langs de Houtvaart, ter versterking van de biodiversiteit van de beplanting met een positief effect voor de waterkwaliteit en bodemkwaliteit.

We hebben een mooie bijdrage en uitleg ontvangen van Karel Beentjes als achtergrond van deze werkzaamheden:

Voorgeschiedenis
Al op 30 april 2019 is de eerste melding gegaan naar het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier over de slechte staat van de dijken aan weerszijden van de Houtvaart en bij de Bergermeerringvaart. Dit zijn de dijken waaraan park De Oude Kwekerij grenst en een belangrijk deel van de Bergerhof. Omdat actie uitblijft hebben de wijkverenigingen Bergermeer en Bergerhof en de parkvereniging samen het Noordhollands Noorderkwartier aangeschreven op 25 januari van dit jaar met het verzoek de dijken te verbeteren met een kopie aan de gemeente. Het antwoord komt heel snel op 26 januari van gebiedsbeheerder Frits Oudshoorn van de gemeente.
Hij stelt dat niet het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de dijken, maar de gemeente. Op 28 januari lopen we een rondje langs de dijken. Frits maakt foto’s van de dijken en erkent de slechte staat, maar er is geen acute nood.

Dijken worden verbeterd
Op 29 oktober komt Gert Hartog langs. Hij is de projectleider namens de gemeente voor de verbetering van onze dijken. Hij legt uit: “de start van het werk is opgehouden doordat overleg nodig was met het Hoogheemraadschap. De gemeente wil graag natuurvriendelijke oevers en het Hoogheemraadschap wil voldoende capaciteit voor de waterafvoer. Het is gebleken dat de natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn.” Het doel van natuurvriendelijke oevers is te zorgen voor begroeide oevers met geleidelijke overgangen in plaats van beschoeide oevers. De planken die na aanleg van de natuurvriendelijke oevers worden aangebracht zijn, zijn tijdelijke golfslagplanken om de aangebrachte en ingezaaide oeverbegroeiing kans de geven zich te ontwikkelen. Na verloop van tijd worden deze verwijderd. Natuurvriendelijke oevers beschermen ook de dijken.
Het Hoogheemraadschap bepaalt hoe hoog de dijken moeten zijn om overstromingen te voorkomen. Zij hebben er geen bezwaar tegen gemaakt dat de dijken niet worden opgehoogd.

Tekening
Uit de tekening blijkt dat de dijkverbetering door aanleg van de natuurvriendelijke oevers aan de Bergerhofkant begint tegenover de Ranonkelstraat en doorloopt naar de brug van het Gasfabriekterrein. Aan de parkzijde begint het werk tegenover Fysio Adams en eindigt bij de brug bij de molen. Zie tekening hiernaast. Aannemer Dekker uit Krabbendam gaat het werk uitvoeren. Zij zijn nog aan het uitzoeken in welke volgorde zij hun werk uitvoeren.

Extra inspectie
Op 30 oktober hebben Greetje Steernberg, molenaar van De Eendracht en ik nog een keer gekeken naar de dijken aan de Bergerhofkant tussen de Akeleistraat en de Ranonkelstraat. Het valt ons op dat ook daar veel inhammen in de dijk zitten. We hebben daarom aan de gemeente gevraagd of het niet nodig is om ook dit dijkdeel te verbeteren. Als dit zo is, is het efficiënt dit werk direct ook door aannemer Dekker te laten uitvoeren. Het is nu nog niet bekend of dat dat ook gebeurt.

Speedboten
De Houtvaart ligt tussen het park en de Bergerhof. De Bergerringvaart begrenst het park en de rioolzuivering. De aanwezige hoge bomen hebben de aangroei van de beplanting van de oevers bemoeilijkt Gert Hartog is het ermee eens dat speedboten die met hoge snelheid door deze vaarten varen, mede veroorzaker zijn van de afkalving van de natuurlijke oevers. Stadswerk kan daar niet handhaven, dat is een taak van politie en boa’s. Gert Hartog overweegt wel om borden te plaatsen met “langzaam varen”.

Tenslotte
Het werk aan de dijken begint in november en is volgens planning klaar voor 1 januari. U kunt zelf gaan kijken hoe een en ander verloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *