Schep in de grond

Het was een heerlijk zonnige najaarsmiddag op 15 november 2013. Het moment waar we allemaal zo lang naar toe geleefd en gewerkt hebben was bijna gekomen: we zouden samen gaan scheppen, de officiële start van de aanleg van het park !

Er waren heel wat belangstellenden. Natuurlijk heel wat leden van de Vereniging en andere buurtbewoners, en er waren een aantal betrokkenen vanuit de sponsoren gemeente Alkmaar, Arcadis/ Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) en niet te vergeten vanuit SNS Reaal. En verder was de naburige Nicolaas Beetsschool vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Jeroen van Huizen, door enkele leerkrachten en door een groot aantal kinderen.

Nadat iedereen koffie, thee of limonade had gepakt en een stuk heerlijke Parktaart, was het tijd voor Bart-Jan Freriks, de voorzitter, om het woord te nemen.

Hij vertelde hoe prettig de samenwerking met de Gemeente en met de andere sponsoren was verlopen, en dat hij erg blij was dat nu daadwerkelijk met de aanleg van het Park zal worden aangevangen. Hij legde uit dat die aanleg in twee fasen zal plaatsvinden: fase 1 gaat nu van start, de aannemer zal daarmee bezig zijn tot ongeveer maart 2014.
Binnen de Vereniging wordt al weer nagedacht over hoe we vervolgens fase 2 gaan uitvoeren. Alle thema’s die samen met de bewoners bedacht zijn moeten in meer detail worden uitgewerkt. Als vervolgens alle thema’s zijn aangelegd, zal het Park voltooid zijn. Naar alle waarschijnlijkheid leven we dan inmiddels in 2015.

Daarna was het woord aan mevrouw Anjo van de Ven, de wethouder die onder meer het stedelijk groen in haar portefeuille heeft. Zij wees er in haar toespraak op hoe uniek deze samenwerking tussen Gemeente en bewoners is, en zij prees de prettige samenwerking met de Vereniging. Verder sprak ze de hoop uit dat dit soort samenwerkingsvormen meer en meer kan worden toegepast binnen de Gemeente.

De samenwerkingsovereenkomst kwam ter tafel; deze werd getekend door mevrouw Van de Ven namens de Gemeente, en door de heren Freriks, Otten en Wildöer namens de Vereniging.

Vervolgens nam Bart-Jan weer het woord. Hij vertelde over het prettige contact met onze hoofdsponsor, SNS Reaal, en hoe belangrijk het is dat zij hun verbondenheid met het  Park wilden uitdrukken door middel van een sponsoring.

Daarna kreeg de heer Ronald van den Haven van SNS Reaal de gelegenheid om ons toe te spreken. Hij gaf aan wat het belang voor SNS Reaal is van deze samenwerking, en sprak het vertrouwen uit dat beide partijen de samenwerking als plezierig zullen ervaren.
SNS Reaal bood de Vereniging een cheque aan, die Bart-Jan dankbaar in ontvangst nam.
Bart-Jan bedankte voor de cheque en voor de mooie woorden. Hij bood namens  de Vereniging een certificaat aan dat recht geeft op de plaatsing van een fruitboom, die zal herinneren aan de samenwerking en aan dit moment.

Vervolgens richtte hij zich tot de genodigden van KNHM, en bood zo’n zelfde certificaat aan KNHM aan. Hetgeen door KNHM in dank werd aanvaard.

En toen was het tijd om daadwerkelijk samen te gaan scheppen. Alle kinderen kwamen bij elkaar, en de volwassenen ook, iedereen nam een schop ter hand en we gingen samen scheppen.

Daarna was er nog de gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

Al met al een fantastische aftrap, in een geweldige sfeer. Onze dank komt toe aan Judith Kogels en Simone Stam, die de organisatie van het gehele evenement in handen hadden.