Jaarverslag 2020 werkgroep theater Park De Oude Kwekerij

Ook de werkgroep Theater heeft een mooi jaarverslag gemaakt over 2020! Open Podia

2020 stond voor het theater geheel in het teken van de Corona epidemie. We wilden vasthouden aan het karakter van onze Open Podia, dus met tussendoor komen kijken en tussendoor weggaan. De 1,5 meter afstandseis maakte dat onmogelijk. Bovendien zou er door die eis maar heel weinig publiek kunnen komen en we zouden moeten werken met vooraf bespreken. Ook dat rijmde niet met het idee van onze Open Podia. Daarom helaas geen Open Podia in 2020, hoe graag we dat ook wilden en hoe veel aanmeldingen voor optredens we in maart al hadden.

Andere activiteiten

Geen Open Podia, toch was het druk in het theater: het theater was een uitwijkplek voor veel activiteiten die binnen niet meer konden: repeteren, yogagroepen, conditie trainen, boksen, peuter klauteren, lekker in de zon hangen en nog veel meer zorgden in 2020 voor een prima gebruik van het theater. 

Onderhoud

Het gewone onderhoud als gras maaien, onkruid tussen de tegels weghalen ging gewoon door. Vooral de groengroep van het park was hier actief in. Het Kunstwerk van de Beetsschool heeft enkele elementen verloren. Die zaten op de bovenste rij die het eerste klaar was. De overige elementen zijn op een andere manier extra stevig bevestigd. Een klein project is nog het aanbrengen van een foto op de prullenbak van het theater. Dit is doorgeschoven naar 2021, evenals het weer aanbrengen van de losgelaten elementen. 

Bijzonder was dat de groengroep na overleg met de theatergroep de gemeente wist te overtuigen de theaterheuvel uit te breiden en zo meer ruimte te maken voor de Vlindertuin op de heuvel. Het bedrijf Klein Texas verrichtte het grondwerk. De Groengroep zorgde voor de inrichting. De akoestiek van het theater is behouden.

Werkgroep

De theatergroep heeft vooral vergaderd over het wel of niet doorgaan van de Open Podia en heeft andere gebruikers van het theater bijgestaan. Ook met de afdeling cultuur van de gemeente is overleg geweest over het gebruik van het theater.

De theatergroep heeft geen wijzigingen ondergaan in 2020 en wil ook in 2021 doorgaan. Met de gemeente zullen we overleg plegen over de voorwaarden waaronder dat kan rekening houdend met Corona. Met onze artiesten houden we contact.

Onze werkwijze is: werken zonder budget, alle artiesten krijgen de kans gratis op te treden, en rondgaan met de pet voor attenties en kleine onkosten. Zo blijven we financieel gezond, ook in 2020. Deze werkwijze zullen we niet wijzigen in 2021.

We hopen dat er in 2021 weer meer opgetreden kan  worden in  ons Openluchttheater De Oude Kwekerij, en willen jullie graag terugzien in ons theater.

Alkmaar, 8 februari 2021,

Vereniging Vrienden van het Park De Oude Kwekerij,

werkgroep theater,

Petra van Rijn, Jos Res, Jaap Zwaag en Karel Beentjes,

theater@parkdeoudekwekerij.nl 

 

nb De afbeelding is uit 2019!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *