Het Stiltegebied met de Kikkerpoel

Het Stiltegebied met de Kikkerpoel

Ons park heeft ook een heus Stiltegebied, waar mensen even kunnen mijmeren op een bankje of in het gras.

Het Stiltegebied heeft bloemrijk grasland, dat in stand blijft doordat het slechts 1 of 2 keer per jaar wordt gemaaid. Er wordt ook zeker geen mest gestrooid. Het gemaaide uitgebloeide bloemrijke gras blijft een paar dagen liggen voordat het wordt opgeruimd, zodat de bloemenzaden op de grond kunnen vallen en volgend jaar weer kunnen kiemen.

In het Stiltegebied ligt ook een Kikkerpoel en we doen ons best om in en rond die poel verschillende water- en oeverplanten te laten groeien. In het afgelopen jaar waren de kinderen echter zo enthousiast in de poel kikkers aan het vangen, dat de moerasplanten rond de poel in korte tijd totaal vertrapt waren. Ook de waterplanten waren nagenoeg allemaal uit de poel verdwenen. Er werd zelfs in de kikkerpoel gesparteld, en daar kon de vijverfolie niet tegen: verschillende keren liep de poel leeg en hebben we de folie moeten plakken.

We hebben daarom in de zomer van 2020 een simpel hekwerkje langs de rand van de Kikkerpoel gemaakt en dat hield al veel kinderen (en ouders) tegen. Ook hebben we de mensen die we bij de poel tegen kwamen steeds uitgelegd waarom de poel beter met rust gelaten kon worden. Dat begreep vrijwel iedereen goed. Nadat de rust was terug gekeerd, hebben de planten in en rond de poel zich gelukkig weer hersteld.

We begrijpen zelf ook heel goed dat het ontzettend leuk is om met een schepnet in de weer te zijn, en we hopen daarom dat zich ook visjes, kikkers en kikkervisjes zullen vestigen in de ondiepe zones die in het najaar van 2020 op enkele plekken langs de parksloot zijn afgegraven. Kinderen en schepnetjes zijn welkom in de slootoever bij deelgebied Natuurlijk Spelen.

  • Foto’s plas voor en na de schepnetjes
  • Foto zeisen in het stiltegebied (2019)
  • Foto van de Kikkerpoel in de herfst
  • Foto van het Stiltegebied

Ga naar de Parksloot en slootoevers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *