Grondwaterpomp, houten watergoten en een houten speeltafel

Natuurspelplek

In Park de Oude Kwekerij te Alkmaar is bij de aanleg een Natuurspeelplek gerealiseerd met daarin een kleine waterplas. Over de plas liggen enkele boomstammen waar kinderen overheen kunnen klauteren, zich vasthoudend aan touwen. Het zuidelijke deel van de waterplas is minder diep dan het noordelijke deel, en in het zuidelijke deel staat meestal geen water (zie foto achteraan deze tekst). Maar ook het noordelijke deel van de plas valt in de zomer vaak droog, en dat is jammer want spelen met water is altijd leuk voor kinderen. Om die reden zijn door Vereniging Park de Oude Kwekerij de mogelijkheden verkend om meer water te krijgen in de Natuurspeelplek. Om ideeën op te doen zijn speelplekken in en rond Alkmaar bezocht waar water een belangrijk element is, en ook op internet is informatie over speelmogelijkheden met water verzameld.

Vervolgens is een plan gemaakt voor de uitbreiding van de huidige Natuurspeelplek in ons park met een grondwaterpomp op een nieuwe zandplaat. De pomp kan door kinderen worden bediend met een grote zwengel (zie foto). Het opgepompte grondwater zal vervolgens in een aantal houten watergoten en op een grote houten tafel stromen. Zo kan door de kinderen heerlijk worden gespeeld met water en zand, en bovendien zal het opgepompte grondwater het droogvallen van de waterplas op zijn minst vertragen. Aan een gespecialiseerd bedrijf (mH2O) is gevraagd een schets en een offerte te maken voor het plaatsen van een grondwaterpomp, twee houten watergoten en een speeltafel.

De gewenste grondwaterpomp met zwengel en enkele houten goten (als voorbeeld).

Realisatie van het plan

Het bestuur van Vereniging Park de Oude Kwekerij streeft ernaar om in het voorjaar van 2019 de Natuurspeelplek uit te breiden met een grondwaterpomp, twee houten watergoten en een houten speeltafel. Belangrijke eerste stap was instemming te krijgen van zowel de gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze partijen zijn akkoord en Stadswerk072 heeft toegezegd het benodigde graafwerk uit te (laten) voeren en zand te leveren!

Volgende stap is het bij elkaar brengen van voldoende financiële middelen. Om daaraan te werken is door Vereniging Park de Oude Kwekerij een groepje van 3 vrijwilligers gevormd. Doel is begin 2019 duidelijkheid te hebben over de financiering van de grondwaterpomp en bijbehorende houten watergoten en watertafel. In totaal is daarvoor 10.000 euro nodig.

Schets van de gewenste grondwaterpomp met houten goten en houten speeltafel.

Lokatie voor de gewenste grondwaterpomp en watergoten.

Plan van aanpak uitbreiden Natuurspeelplek Park de Oude Kwekerij

 • Toestemming plaatsen grondwaterpomp vragen aan gemeente Alkmaar (akkoord gekregen)
 • Nagaan bij HHNK of een Watervergunning nodig is (melding blijkt voldoende)
 • Fondsen werven voor financiering (uitgaan van € 10.000) (werkgroepje is opgericht)
 • Bestaande kuil (zie foto) afgraven en vullen met speelzand (Stadswerk072: maart 2019)
 • Paaltjes slaan bij liggende klauterboom om ‘weglopen’ van het zand te voorkomen (april 2019: uit te voeren door de vrijwilligers van het park)
 • Plaatsen grondwaterpomp door mH2O en de bijbehorende houten watergoten en watertafel (bedrijf mH2O: april of mei 2019)

Aktiviteiten november en december:

 • Bankrekening openen of deelrekening aanmaken voor dit speciale doel
 • Voorlichtingsbord over de grondwaterpomp en houten goten maken en bij de Natuurspeelplek plaatsen
 • Artikel schrijven voor de pers
 • Brief schrijven voor bedrijven met verzoek sponsering
 • Subsidies aanvragen (vaak via internet: ook bellen!)
 • Methode ontwikkelen om snel en duidelijk te laten zien hoe ver we zijn met de financiering

Subsidie aanvragen bij:

 • Gemeente Alkmaar: Bewonersinitiatieven Alkmaar West en Begrotingspost voor spelen
 • Fondsen van verschillende grote banken
 • Jantje Beton (krijgen we niet: reeds 5000 euro ontvangen in 2016 voor Natuurlijk Spelen)
 • Kernen met Pit (landelijke subsidiemogelijkheid)
 • Oranje Fonds (landelijk)
 • Prins Bernhards Fonds
 • Victorie Fonds (stad)
 • Provincie NH
 • Landschap NH (provincie)

Bijdrage / sponsering vragen bij:

 • Sponsering aanvragen bij bedrijven uit de omgeving
 • Bijdrage vragen aan de Vrienden van Park de Oude Kwekerij
 • Eigen middelen Park de Oude Kwekerij

Wil je ons helpen? Meld je dan aan als sponsor!

Werkgroepje vanuit de vereniging Park de Oude Kwekerij:

Nicolien van der Fluit (mobiel: 06 2032 1722)

Thea Molenaar (mobiel: 06 3636 6596)

Lukie Bebelman (mobiel: 06 5768 1873)

Één reactie op “Grondwaterpomp, houten watergoten en een houten speeltafel”

 1. hoi beste mensen,
  We maken met de kinderen die Kiddies bezoeken veel gebruik van het prachtige park. We zijn benieuwd wie de leverancier is van de houden speeltoestellen. Willen jullie deze info met ons delen?
  in afwachting van reactie,
  team Kiddies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *