Geschiedenis

Regionaal Archief

Het bronnenoverzicht bevat informatie over “stadskwekerij in Alkmaar” in het algemeen.

Vroeger zat de stadskwekerij op een andere locatie, namelijk in de Alkmaarderhout, veel van de bronnen gaan over die oudere locatie. In 1956 is de stadskwekerij uit de Alkmaarderhout verplaatst naar de locatie aan de Jan van Scorelkade.

Een aantal van de genoemde bronnen gaat daadwerkelijk over “onze” Stadskwekerij aan de Jan van Scorelkade (te zien aan de naam en de datering van ná 1956).

Bronnen zijn te raadplegen via de website van het regionaal archief: http://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/

De heer Jan van Baar en zijn collega Emmie Snijders van het Regionaal Archief willen wij bedanken voor deze nuttige informatie.

Archief

INVENTARIS VAN DE DIENST OPENBARE WERKEN GEMEENTE ALKMAAR, 1944-1988

 

·      195Stadskwekerij, verplaatsing van de Ropjeskuil naar de Jan van Scorelkade. Vergunningen bouwverzoek voorbereiding machtiging tot het doen van uitgaven aanbesteding en betalingen staalconstructies glas en schilderwerk centrale verwarming waterleiding hekwerk kabels en leidingen elektrische installatie luchtmechaniek gierput bemalingsinstallatiedompelpomp stroomlevering wegverharding aanvullend krediet uitnamen terrein uit algemene dienst en inbreng in het plantsoenbedrijf tekeningen., 1956-1959

 

·       196Stadskwekerij, aanleg verbindingsweg tussen de N. Beetskade en RWZI en bouw twee noodbruggen tbv de nieuwe stadskwekerij. Vergunning en rijksgoedkeuring bestek en tekeningen inschrijving en gunning., 1957-1961

 

·       204Dienstwoning stadskwekerij Jan van Scorelkade 7a. diversen., 1970-1986

 

·       324Riolering diversen. Zinker Bergervaart tbv afvoer Sluispolder renovatie Blanckerhofweg riolering Keizerstraat e.o. riolering Luttik Oudorp rioleringswerk Medisch Centrum / 57-1980* riolering Parkschool e.o. schade zinker Schermereiland stadskwekerij — * = Ropjeskuil en Metiusgracht., 1980-1983

 

·       465Milieuhygiëne diversen – diverse verontreinigingsgevallen. Bodemverontreiniging Heiligeland-Eilands-wal (zie ook -2.07.351.511). Bodemverontreiniging terrein oude gasfabriek. Hobbemalaan 78. Bodemverontreiniging Wognumsebuurt door fa. Wokke (zie ook map 469). Vm. Shell-terrein Kanaalschiereiland. Bodemmonsters Mosterdsteeg ivm verwijderen van 3 olietanks. Muiderwaard – geluidwal bij Jan van Scorelcollege. Afwateringssloot noord van stadskwekerij. Herculesstraat – ijzerwerf Overdie., 1981-1985

 

·       518Bestemmingsplan Bergermeer. Diversen. Grasdrooginstallatie Kanaaldijk. Verbouwing woning Bergerweg 147. Bouw sauna Groeneweg 74. Bouwaanvraag manege Groeneweg 74a. Groeneweg 74a, veranderen schuur in woning. Aanleg volkstuincomplex in noordpunt. Omgeving Sluismolen. Uitwerking bestemming openbare weg. Wijzigen waterhuishouding stadskwekerij tbv bouw gezondheidcentrum. Weiderecaratiegebied Bergen. Diverse bouwverzoeken. Chopinstraat, praktijk tandarts. Groeneweg 74a, bouw manege. Bouwplan Amoco bij Heldersweg 85. Voorbereidingsbesluit woonwijk Bergermeer. Voorbereidingsbesluit gebied tussen NH-Kanaal en Heldersweg tbv Amoco. Aanvullende wijzigingen op de herstructurering van de Bellinstraat. Erfscheidingen en schutting Bergermeer. Voorbereidingsbesluit gebied tussen NH-Kanaal en Heldersweg. Bouw noodschool tbv St. HBO aan de Bergerweg 200. Fietspad in de Sluispolder., 1959-1981.

 

·       772Diverse pompen en gemalen. Poldergemaal stadskwekerij, rioolgemaal Stalpaertstraat, Varnebroekspolder, Westbeverkoog, pomp Wilgenlaan., 1973-1982

 

·       1303Brug van Jan van Scorelkade naar stadskwekerij (zie ook dossier 07.354 stadskwekerij). Diversen besprekingen ontsluiting., 1983-1988

 

 

 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BERGERMEERPOLDER, 1569-1977 (1979)

 

·       102Stukken betreffende de verlening van vergunningen aan de gemeente Alkmaar voor uiteenlopende werken in verband met de aanleg van de stadskwekerij., 1956-1957. Met 2 kaarten.

 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STAD ALKMAAR, 1816-1919

 

·       1627Woning op de Stadskwekerij,, 1819 – 1911. (*)

 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STAD ALKMAAR, 1920-1944

 

·       5076Lighallen in de stadskwekerij, 1911-1933

 

·       2399Schooltuinen: 1) algemeen. 2) centrale vereniging voor school- en werktuinen en boomplantdagen in Nederland. 3) schooltuin in de stadskwekerij. 4) financiële steun aan de vereniging voor school- en werktuigen te Alkmaar., 1927-1941

 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STAD ALKMAAR, 1945-1988

 

·       3878Stukken betreffende Stadskwekerij bij Jan van Scorelkade., 1956-1967

 

·       881Stukken betreffende kassen stadskwekerij in de Hout., 1947-1950

 

·       597Stukken betreffende ingebruikgeving gedeelte terrein stadskwekerij door de Alkmaarsche Vereniging tot Bestrijding der T.B.C.. voor het plaatsen van de ligtenten en een eethuisje., 1945-1946

 

·       2834Stukken betreffende grenswijziging met Bergen. o.a. In verband met de verplaatsing van de stadskwekerij, bouw rioolwaterzuiveringsinstallatie woning- en scholenbouw., 1956-1959

 

INVENTARIS VAN DE DIENST OPENBARE WERKEN GEMEENTE ALKMAAR, 1944-1988

 

·       1061Meter, kabelverdeel en sektiekasten. Gasregelkasten, verdeelkasten en kabels o.v., recognities kabelverdeelkasten, kermis-aansluitkasten, meet- en verdeelinrichting op het Afgesneden Kanaalvlak, elektrische aansluitkasten vm Kraakmantuinen., 1978-1988

Bibliotheek

1)

Titel De Kraakmantuinen : rapportover de woningbouwmogelijkheden op het gebiedKraakmantuinenteAlkmaar
Uitgave Alkmaar : BuurtberaadLindenlaane.o., 1978
Paginering 38 p. : ill.
Trefwoord Kraakmantuinen, Alkmaar
 
Plaatskenmerk
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : 5 E 6

 

 

2)

Titel GekrakeelrondKraakmantuinen : buurtberaadinactievoorwoonbestemming / Willy Deimveld
Auteur(s) Willy L. Deimveld
Uitgave 2010
Annotatie In: Ik was erbij. – Alkmaar : Regionaal Archief : Alkmaarsche Courant, 2010. – P. 91-94, ill.
Trefwoord Medisch Centrum Alkmaar (MCA)
Kraakmantuinen, Alkmaar
Stadsontwikkeling
 
Plaatskenmerk
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : 6 C 52
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : STUDIEZAAL ALKM 934.9 IK

 

 

3)

Titel De AlkmaarderHout : ‘daerelckzijnvreughdevind’ / Harry de Raad
Auteur(s) Harry de Raad
Uitgave 2012
Paginering [26] p. : ill.
Annotatie In: Alkmaars groene verleden. – Met lit. opg.
Trefwoord Alkmaarder Hout
 
Plaatskenmerk
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : BW 512
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : STUDIEZAAL ALKM 580 ALKM

 

 

4)

Titel De AlkmaarderHout : viereeuwen met liefdein de AlkmaarderHout / A.V. Janssen
Auteur(s) A.V. Janssen
Uitgave Alkmaar : GemeenteAlkmaar, 2007
Paginering 132 p. : ill.
Annotatie Met lit. opg.
ISBN 978-90-73131-11-8
Trefwoord Alkmaarder Hout
Alkmaar
 
Plaatskenmerk
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : 6 B 27
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : STUDIEZAAL ALKM 638 JANS

 

 

5)

Titel De AlkmaarseHout : natuurlijkerijkdomvan een viereeuwenoudstadsbos / M. Argeloo en H. Smit (red.) ; met medew. van T. Baas … [et al.]
Auteur(s) M. Argeloo
H. Smit
T. Baas
Uitgave Alkmaar : Zwaan & TerBurg, 1993
Paginering 50 p. : ill.
Annotatie Met lit. opg.
ISBN 90-73598-05-2
Trefwoord Alkmaarder Hout
 
Plaatskenmerk
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : 2 C 77

 

 

6)

Titel Geschiedenisvan de AlkmaarderHout / door A. Weeda
Auteur(s) A. Weeda
Uitgave Oudorp : A.Weeda, 1985
Paginering 3 bd. : ill.
Trefwoord Alkmaarder Hout
 
Plaatskenmerk
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE : 7 I 17

 

 

Etc: Boeken over de Alkmaarder Hout (zie bibliotheekcatalogus).

Beeldmateriaal

Oude kaarten van de Alkmaarder Hout (op de plaats van de latere Kraakmantuinen).

waaronder: Catalogusnummer  PR 1006018

Alkmaarse Courant index Hans Koolwijk

25-1-1902 van den bosch schrijver ingez groenmarkt groenmarkt

en stadskwekerij

 

5-7-1911 stadskwekerij lighallen tuberculose witte kruis

 

9-3-1949 patienten tbc zweeds paviljoen opening op

terrein stadskwekerij

 

10-11-1955 stadskwekerij bananenplant foto

 

21-12-1956 jan van scorelkade stadskwekerij stadskwekerij

 

22-1-1959 ropjeskuil stadskwekerij sloop oude kwekerij voor

beddenhuis cz

 

10-7-1961 de goede c kwekerij stadskwekerij buffervoorraad

Plantsoenen

 

9-5-1974 jan van scorelkade stadskwekerij open huis f

 

21-6-1976 poley kwekerijchef stadskwekerij dorado in zomer f

 

23-8-1985 Ingezonden Sail PvdA C.J.W. Everts/ Kermis blokkeert

routes brandweer/ Gotere interesse werk volksuniversiteit/ Facturen firma

Abom Phoenixstraat gestolen/ Ihbo zoekt sponsors aankoop computers/ A.

Praat stadskwekerij in de vut/ Staalwaren Schneider nieuwe zaak Gedempte

Nieuwesloot 71

 

21-4-1992 Tjernobylkinderen bij evangelische kerken/ Bergerweg wil

parkje op plek stadskwekerij/ Alkmaar wil duidelijkheid over vergisting

afval/ Meer folders moeten imago verbeteren/