De Parksloot en slootoevers

De Parksloot en slootoevers

Park de Oude Kwekerij ligt enkele meters lager dan de omgeving: het Park is dus feitelijk een kleine polder, waar de waterstand actief moet worden geregeld. Dit gebeurt door het inlaten van water vanuit de Houtvaart bij het inlaatpunt tegenover molen de Eendracht (Bergerhof). Als het waterpeil in de sloot te hoog wordt (door het inlaten van oppervlaktewater, door kwel en na regenval), wordt het overtollige slootwater weggepompt naar de Bergervaart. Dit gebeurt volledig automatisch door een klein gemaal van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (tegenover de Waterzuivering).

De groene vrijwilligers hebben van het Hoogheemraadschap toestemming om de inlaat van het oppervlaktewater naar de parksloot te regelen. Elke 3 a 4 weken zetten wij de waterinlaat volledig open om het water in de parksloot te verversen. Tussen deze spoelbeurten door staat de waterinlaat een klein beetje open. Met deze werkwijze hopen we de waterkwaliteit in de sloot te verbeteren. Dat lijkt aardig te lukken, maar we zijn er nog lang niet!

Afgelopen jaar hebben we in overleg met Stadswerk een plan gemaakt om de oever van de parksloot op een aantal plaatsen natuurvriendelijker te maken. Ons plan is door Stadswerk overgenomen, en in november is de slootoever (in hun opdracht) plaatselijk vergraven. Er zijn ondiepe moerassige plekken langs de sloot ontstaan, waar zich moerasplanten kunnen ontwikkelen en waar geschikte schuilplaatsen zullen ontstaan voor onder meer vissen en kikkers. Wij hopen dat deze plantengroei zal bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloot.

De meeste vergravingen van de slootoever zijn uitgevoerd in het deel van de sloot langs het fietspad naast het park. Hier vangt de slootoever het meeste zonlicht op. Op de werkochtend in november hebben we zoveel mogelijk grote takken weggezaagd die over de sloot hingen, zodat er nog meer zonlicht in de sloot terecht zal komen. De takken zijn versleept naar de Theaterheuvel.

De grond die is vrijgekomen bij het plaatselijk afgraven van de slootoever, is gestort aan de rechterzijde van de Theaterheuvel: volgend jaar wordt dit nieuwe deel van de Theaterheuvel ingezaaid met kleurrijke bloemen voor bijen en vlinders.

Bij de subsidieregeling Bewonersinitiatieven Alkmaar-West hebben we subsidie aangevraagd voor de aankoop van moerasplanten. Als de subsidie wordt toegekend, kunnen we in het voorjaar van 2021 de volgende planten aankopen: moeras vergeet-mij-niet, watermunt, dotterbloem, moerasvaren, gele lis en moerasandoorn. Daarnaast worden in september langs de vergraven slootoevers bollen geplant van de kievitsbloem.

  • Foto werkzaamheden (nog in het donker)
  • Foto vergraven slootoever
  • Foto theaterheuvel met extra helling
  • Foto zagen en slepen met takken

Ga naar de Bijen in het park

Één reactie op “De Parksloot en slootoevers”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *