ANBI

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels veranderd voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van:

 • Schenking.
 • Successie.
 • Aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting).

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.

ANBI erkend.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI en wat is het belang voor aanvragers van financiele steun?

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Wie kan als ANBI aangewezen worden?

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI.

Kan een ANBI toch schenkings of successierecht verschuldigd zijn?

In de volgende gevallen kan schenkings- of successierecht zijn verschuldigd:

 • Als een ANBI een uitkering doet die niet voor 90% in het algemeen belang is, moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch.
 • Als een ANBI een erfenis of schenking ontvangt waaraan een opdracht is verbonden. Hierdoor is de erfenis of schenking niet in het algemeen belang. Bij zo’n erfenis of schenking moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch.

Bron: www.belastingdienst.nl

Ons fiscaal nummer:

852804568

Ons beloningsbeleid:

Alle medewerkers en dus ook de bestuursleden doen hun werk voor de Vereniging onbezoldigd

Ons beleidsplan:

Doelstelling van de Vereniging

Het statutair vastgestelde doel is de inrichting, de ontwikkeling en het mede beheren van een Stadspark te Alkmaar – West.

Werkzaamheden

De werkzaamheden binnen de Vereniging bestaan uit

 • Het organiseren van de meningsvorming van bewoners rond het Park en andere betrokkenen
 • Het overleg voeren met de Gemeente en andere betrokkenen over wat de wensen zijn, en of en wanneer die gerealiseerd kunnen worden
 • Het terug communiceren aan bewoners rond het Park en andere betrokkenen omtrent de uitkomsten van dergelijk overleg
  Fondsenwerving

Wij werven benodigde fondsen op vier manieren :

 • Wij vinden de Gemeente Alkmaar bereid om een bepaalde post te betalen
 • Wij vinden sponsors bereid om een bepaalde post te betalen
 • Wij vinden sponsors bereid om een jaarlijkse donatie te betalen
 • Wij vinden de Gemeente Alkmaar bereid om een jaarlijkse donatie te betalen

Beheer van fondsen en vermogen

Geld zal alleen op een normale betaalrekening staan, of op een normale spaarrekening bij een Bank. Andere vormen van beheer zullen niet voorkomen.

Waaraan besteden wij fondsen en vermogen

Geld zal besteed worden aan zaken, die passen binnen het statutaire doel van de Vereniging. De financiële prognose ( begroting ) is daarbij kaderstellend.

De functies en namen van de bestuurders vindt u op deze pagina.

U kunt hier de Jaarrekening van 2020 bekijken (deze bestaat uit meerdere tabbladen)

U kunt hier de Jaarrekening van 2021 en 2022 bekijken (deze bestaat uit meerdere tabbladen)

20230530 Verslag van de kascommissie voor het boekjaar 2020 van de Vereniging Park de Oude Kwekerij (PDF)