Bestuur Vereniging Vrienden van Park de Oude Kwekerij

   

In het bestuur zitten de volgende personen:

Ben Bras – ben@parkdeoudekwekerij.nl Namens de Buurtvereniging Blaeustraatkwartier
Lien Kroon – lien@parkdeoudekwekerij.nl JOL Bergerhof
Bart-Jan Freriks – bartjan@parkdeoudekwekerij.nl Namens de Wijkvereniging Bergermeer
Eric Otten – eric@parkdeoudekwekerij.nl Voorzitter/Penningmeester
Burde Koopman – burde@parkdeoudekwekerij.nl Namens de Wijkvereniging Bergerhof
Walter Wildöer – walter@parkdeoudekwekerij.nl Secretaris
   

Vertegenwoordiging Gemeente:

 

 
Simone Stam Procesbegeleiding
Allard Pliester  

Webmaster/Beheer social media:

Vincent Smit – vincent@parkdeoudekwekerij.nl